Guidade visninger tar deg i 1500- og 1600-tallet politisk dramatik, som stadfesting av reformasjonen, Sturemorden og Kristinas abdikasjon.

Uppsala Slott er et av Uppsalas fremsta landmarken. Laget uppe pa Kasasen makes it visible in the distance. Uppsala Slott begynte a bygge i slutten av 1540-tallet av Gustav Vasa. Sonerna Erik XIV and Johan III continued construction work, resulting in the southern wing with a magnificent castle church and the greater part of the long castle. Gustav Vasas tredje sonn, Karl IX, fortsatte brodernas byggnadsverksamhet. Vaster om slottet anlades 1665 en stor hage, nav rende Botaniska tradgarden.

Under 1500-tallet sluttet og 1600-tallet var slottet scenen for flere dramatiske og viktige hendelser. Sturemorden 1567, Uppsala mote og stadfastandet av reformationen 1593, drottning Kristinas tronavsagelse 1654 og flere riksdager. Den siste kroningen pa Uppsala slott holls 1719 da Ulrika Eleonora krontes.

I dag er slottet residens for landshovdingen. Museer og bedrifter er andre leietakere. During the summer months, the castle is open for guided tours. Sommeren 2016 tester en ny type grosklippare pa omradet rundt Uppsala slott, de sote farene sluppet ut 11. mai og vil glede seg over de besokende i lopet av sommeren. En holdbar losning pa mange vis.

There are plans at a visit center at Uppsala Castle, where it will showcase the event history of the castle and at the same time attract more visitors to enjoy the stunning view over the city and Botanisk hage.