Priser Winnaar Gouden Griffel 1973.

gjennomsnittlig karakter av 362 skoleelever.

rian English 1147 ord 51047 ganger.

& # 61607; – De schrijver van het boek ‘Oorlogswinter’ er Jan Terlouw.

– The title of the book is: ‘Oorlogswinter’.

– Den 46. trykk av boken var i 1991.

– De originale trykkene var i 1972 i Amsterdam.

– Den boken har 162 sider.

& # 61607; Het boek ‘Oorlogswinter’ er skrevet av Jan Terlouw.

Jan Terlouw er opp 15. november 1931 fodt i Kamperveen. Han studerte wis-og fysikk i Utrecht og promoveerde i 1963. I 1971 blir han medlem av Tweede Kamer voor Dґ66. Han er i det andre og tredje kabinet Van Agt minister for okonomiske saker og visepremier. Van 1991 til 1996 er han Commissaris der Koningin i provinsen Gelderland. Han debuterer som barnbokskrijver i 1970 med Pjotr og De adventures of oom Willibrord. Han mottar Gouden Griffel for Koning van Katoren (1971) og Oorlogswinter (1972).

De Derde Kamer (1978);

Til zeventien zetels en terug (1983);

Gevangenis motte en apen dor (1986;)

De uitdaging og andre historier (1993).

& # 61607; Het genre er en oorlogsverhaal.

& # 61607; Jeg velger for denne sjangeren fordi skribenten i dette boket gir deg noe a oppleve av krigen, hvordan krigen i virkeligheten har v rt, det er ikke sa bra som beskrevet i mange boker.

& # 61607; Denne boken handler om en gutt som har det i krigstid sv rt vanskelig fordi han for eksempel er far mistet.

& # 61607; Oorlog er grusom; det er mange uskyldige drap.

& # 61607; Michiel van Beusekom er en gutt pa 15 ar. Han bor pa Veluwe i Nederland. Het verhaal speelt zich af tijdens de tweede wereldoorlog. Michiel er aldeles voksen og far pa et gitt tidspunkt sine burenjonger Dirk en kort. Her erkl rer Dirk at han og tre anderen distribusjonskantoren fra de tyske skal overvake. Hvis dette mislykkes, ma Michiel de korte til Bertus gi. De overval mislukt og Michiel vil bringe den korte til Bertus. Men han er da oppgradert av de tyske besettelsene. Michiel bestemmer seg selv for a apne og strekke seg gjennom innholdet av brev, opptatt i det motsatte livet. I kort sagt star det at en engelsk piloot er nedstigning og i skog er underdoken. Denne piloten heter Jack og er skadet. Michiel moet hem nu verzorgen. Senere kommer han etter at Jack en Tysker i skogen har skutt. Da blir det ti menn fra landsbyen fanget tatt av de tyske. De blir forst forlatt nar den som er dod i Tyskland har meldt seg. Fordi ingen som gjor det blir fem av de ti menn opphengte, blant annet Michels dav r. Han tar sin soster Erica i tro fordi Jack fortsatt er skadet. Hans sonn er nemlig verpleegster, og hun kan ta vare pa piloten. Ogsa informerer han sin ‘oom Ben’. Han heter oom fordi han ofte kom forbi familien Van Beusekom. Han viser seg at slutten av boken er en verrader a v re, mens Michiel al den tiden trodde at Schafter de verrader i landsbyen var. Men Schafter hadde selv joden dode ved ham underdoken var. Ved slutten blir det blitt dodt fordi han ikke kan forvisse seg om det.

& # 61607; De hovedpersonen er Michiel. Han er en stille og hjelpsom gutt fra 15 ar og bor i landsbyen ‘de Vlank’, som ligger i n rheten av Zwolle. Door de dood van zijn vader verandert hij erg en durft veel meer dan eerst. De Germans ma stoppes. Han forandrer seg i en voksen mann og dirigerer vanskelige beslutninger a ta. Han tar ikke mange mennesker i tro fordi han er bang for verraad. De eneste han er kjent er oom Ben (latere verrader) og er sy Erica.

Han har ogsa problemer, nar han pa et gitt tidspunkt skal komme til Bertus. He did not lose it himself, but the word was only resolved, because that same evening / night, Bertus was picked up. Og ti sekunder hadde han nok et problem, for han matte sta for Jack, men han satte seg selv ogsa i motstanden, sa han hadde det totalt ingen tid for. For dette har han en losning. Han lyser sin soster Erica inn, og sa kan hun Jack go forsorgen. Det kunne hun veldig godt, fordi hun ogsa var nurse.

& # 61607; Den verhaal spiller seg ut om vinteren 1944/1945. Dermed var det i 2. verdenskrig. I doden var ogsa mye motstand.

& # 61607; Den historie har en kronologisk oppbygging, for det begynner ti forst i 1944 og slutter endelig ved 1945. Videre er det ogsa kronologisk rekkefolge, fordi det ikke gar helt tilbake pa tiden. Du har ofte i boker at det er mye pa det siste blir tilbakekikket, men det er i dette boken nesten ikke. Pa det siste blir det ogsa en del skrevet over Michiel i 1972.

& # 61607; Det boken er beskrevet fra en personale forteller. Du ser alt fra han-figuren.

& # 61607; Det er sa spennende i historien. For eksempel som de dode tyskere er funnet og forskjellige menn de oppfordret. Vil de bli myrd? Og nar Dirk de korte til Michiel gir, ville Michiel (levende) komme tilbake? Det er ogsa spenning som Dirk og Jack forteller om historien bak den dode tyskeren. Den tiden er ogsa spennende, hvis det er krig, vet du at det kan oppsta ting som normalt ikke skulle skje, som for eksempel det motsatte. Der ma en spanning v re!

& # 61607; Den verhaal er kronologisk oppbygd. Det er ogsa lite flashbacks. For eksempel til slutten som Michiel tilbake blikket pa den krigstid. Det er en klimaks pa slutten av historien. Den slot er trist fordi de skal vite hvem parachuten har hatt og dermed far Michiels dame oppdraget.

& # 61607; Det er veldig trist nar dadden av Michiel dod blir skutt og til slutt nar de kommer til a komme gjennom hvem som kommer.

& # 61607; Den boken er bra fordi hendelsene hverandres raskt, det fortsetter a strekke seg i historien til slutten.

& # 61607; Jeg finner at den historien har en god lengde, alt blir godt beskrevet. Ikke sa lang og ikke kort.

& # 61607; Den boken er selvfolgelig levetid, selv om enkelte ting kan fortelle, om det virkelig ville skje.

& # 61607; Det boken er ikke-informativ fordi du ved siden av historien ikke er noe annet a vite. Det er ikke sa, akkurat som ved en l rebok, at det virkelig er veldig virkelige hendelser i forebygging og ikke sa mange ar.

& # 61607; Det boken er opprinnelig.

& # 61607; Meestal optimistisch men soms ook pessimistisk. For eksempel: Michiel’s mor ser det ikke lenger som om hans far er dodskutt og Michiel far mye mer ansvar og ma selv gjore vanskelige beslutninger. Det bok gjor meg ingenting.