Nedenfor finner du vare blackjack strategi diagrammer for multi-deck blackjack hvor forhandleren star pa myk 17 og en hvor dealeren treffer pa myk 17.

Kasinoet har alltid kanten i spillet blackjack. Det er imidlertid strategitips du kan bruke til a redusere denne kanten og dermed maksimere sjansene dine for a vinne. Hvis du folger optimal strategi, kan du redusere huskanten til mindre enn 1% og i noen tilfeller til enda mindre enn 0,5%. Disse strategireglene ble popul re pa 1960- og 1970-tallet da dataprogrammer ble brukt til a analysere tusenvis av hender for a formulere prinsipper basert pa matematiske beregninger.

Det er grunnleggende blackjack-tabeller og diagrammer som er formulert basert pa grunnleggende blackjack-strategi. Disse diagrammene kan variere noe avhengig av casinoets spesifikke husregler, samt hvor mange dekk som brukes til det aktuelle spillet. Det anbefales sterkt for spillere a studere disse diagrammene og huske dem for de spiller for ekte penger. Diagrammet er like effektivt nar du spiller online blackjack som de er nar du spiller blackjack i et landbasert kasino. I tilfeller der du kan ta et fysisk diagram med deg til a spille, bor du gjore det. Du kan ikke ha lov til a bruke disse pa landbaserte kasinoer (selv om mange tillater dem), men det er ingen grunn til at du ikke bor sitte pa din datamaskin hjemme og spille blackjack med blackjack strategi diagrammet ved siden av deg. Hvis du har diagrammet ved siden av deg, ma du sorge for at du regelmessig henviser til det. Du vil bare lykkes med a redusere huskanten til under 1% dersom du folger strategien flittig. Folger den for en hand og ikke den neste, vil ikke redusere huskanten. Disse tallene er bare noyaktige pa lang sikt.

Blackjack strategi diagrammer vil gi deg informasjon om nar du skal sla, sta, doble ned, splitte eller overgi. Det vil ogsa informere deg om hva som skjer a gjore hvis det ikke er mulig a doble eller overgi i husreglerne til kasinoet du spiller pa. Pass pa at du forstar hvordan du leser diagrammet riktig. Vanligvis er de fargekodede for a gjore det enklere a bruke, og de har en nokkel nederst. Husk at disse trekkene er den statistisk beste avgjorelsen du kan lage i den aktuelle forekomsten. A folge diagrammet betyr ikke nodvendigvis at du vil vinne hver hand, men du ma folge diagrammet for a vinne pa sikt.

De vanligste husreglene bruker 4 dekk eller mer og angir at forhandleren ma sta pa myk 17. I dette tilfellet, hvis du ser pa et blackjack-strategikkort, vil du se at hvis du holder en hand pa totalt 14 og forhandleren er oppe -kort er en 6, bor du sta. Hvis imidlertid forhandlerens opp-kort er en 10, bor du treffe. Hvis du holder et par 3s og forhandlerens opp-kort er en 4, bor du dele. Hvis derimot, forhandlerens opp-kort er en 9, bor du sla. Disse reglene er vanskelige a huske, sa se pa diagrammet og trene med diagrammet, og du vil bli kjent med det.

Multiple Deck Blackjack Strategy Chart hvor forhandleren star pa myk 17.

Blackjack Strategy Chart Key:

D = Dobbel hvis tillatt, eller ellers sla.

Ds = Dobbel hvis tillatt, ellers sta.

H / P = Split hvis dobbelt etter splitt, eller ellers treffer.

H / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

S / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

P / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

Multiple Deck Blackjack Strategy Chart hvor forhandleren treffer pa mykt 17.

Blackjack Strategy Chart Key:

D = Dobbel hvis tillatt, eller ellers sla.

Ds = Dobbel hvis tillatt, ellers sta.

H / P = Split hvis dobbelt etter splitt, eller ellers treffer.

H / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

S / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

P / R = Overgi hvis tillatt, eller ellers sla.

Ytterligere Blackjack Strategy Resources:

Blackjack Strategi her pa CasinoAdvisor.com Blackjack Strategi og Odds – Ressurs av Oddsvinner en anerkjent spillmatematiker. Grunnleggende Blackjack Strategy Engine – Lar deg konfigurere alternativer og bygge dine egne diagrammer.

Ja, a studere disse og vite grunnleggende blackjack-strategi er veldig tilradelig selv for du begynner a spille. Jeg tror at a spille pa online kasinoer gir en utmerket mulighet for folk som onsker a l re grunnleggende blackjack-strategi. Ogsa hvis du spiller for moro pa Microgaming-kasinoer, har de en automatisk spillmodus som gjor at du kan se strategikartet gjort justeringer, etc. Jeg tror at det er veldig god ferdighet a ha kunnskap om og forsta grunnleggende blackjack-strategi.

A vite og forsta grunnleggende blackjack-strategi er nokkelen til a redusere huskanten i dette spillet pa en slik mate at kasinoet har sv rt liten fordel. Faktisk hvis du spiller perfekt blackjack-strategi, reduserer du faktisk kanten til mindre enn 1%. Sa v r sikker pa a studere disse blackjack-tabellene til sitt beste.