Kijkoperatie van de heup.

Siden mange ar er den kijkoperatie en mye brukt behandling av leddsykdommer. Alle kan kjenne noen som har kikkoperasjon av kneet, men ogsa andre ledd kan bli behandlet med en kikkoperasjon. Eksempler pa dette er skouder, elleboog, pols og de enkle. En kuperoperasjon av henen blir imidlertid sjelden utfort.

Den grunnen er at h len har en kijkoperasjon som er vanskeligere a na enn for eksempel en knie. Dessuten var det til kort, men lite kjent over hodeforstyrrelser som kan behandles med kijkoperasjon. In recent years, however, there has been a major development in the field of knowledge and expertise of hip surgery. Denne utviklingen har hovedsakelig blitt spilt i Sveits, England, Tyskland og USA. Langzaam har kijkoperatie van de heup ook zijn intrede gedaan in Nederland.

Indicaties.

Gewrichtsmuizen (corpora libera) Labrumletsels Kraakbeenletsels Letsels van ligamentum teres Aandoeningen van het gewrichtsslijmvlies (synovium) Vormafwijkingen van de hip (impingement) Slijtage (artrose) van de hip.

I Alrijne Ziekenhuis eksisterer siden 2006 muligheten for en kupoperasjon av hodet. Fordi operasjonen bare blir av og til utfort, er det bare en av de ortopedene for denne behandlingen oppl rt: drs. S.P.L. Jansen. Dokter Jansen har hatt mange kongresser og kurs over hip-upoperasjoner og har med ledende ortopediske surgeirer i USA og Tyskland l rt teknikkene for denne operasjonen.

I mellomtiden er det et samarbeid med het Reinier de Gasthuis i Delft. Der blir artroscopie van de heup verricht door collega dr. R.M. Bloem. Together they have established a website on which information on the indication for and the technique of hip surgery can be found, but also the risks, the after treatment, the expected results and the like described.

For informasjon klikk her: www.heupscopie.nl.

Den opptak i sykehuset.

For en kuperoperasjon av h len blir du pa operasjonsdagen inntatt pa Orthopedie av Alrijne Ziekenhuis. Etter operasjonen blir du en natt i sykehuset.

De nabehandling.

Uiteraard henger det etter behandling av type og omfang av operasjonen og ma derfor avtales med en passende etterbehandling. Vel, det er noen aspekter som gjelder for alle.

Det er nodvendig for a operere med krukken a ga. Vanligvis gjelder dette bare i lopet av de forste to ukene, og de kan deretter bli nedgradert. Noen ganger ma de krukken brukes til atte uker. Dette gjelder for eksempel etter en behandling av kramper.

Samtidig er det nodvendig a trene fysioterapeutens bevegelsesevne og spenningsevne. Eventuelt blir det begrenset av operatorbegrensninger med hensyn til hvilke bevegelser som er tillatt. Behandlingsdoren av fysioterapeut ma starte i de forste dagene etter operasjonen.

Hvis kraft og bevegelighet er nesten gjenopprettet, og det kan ga uten smerte, kan spesielle ovelser startes med sikte pa a gjenoppta sport eller tung fysisk arbeid.

Het resultaat van de behandeling.

Det resultat av behandlingen av heupandoeninger med en kikoperasjon er avhengig av mange faktorer. Den type skade, muligheten til a behandle skadene under operasjonen og en korrekt utforelse av etterbehandling, bidrar alle til at behandlingen er vellykket.

For den mest oppdaterte informasjonen om muligheten for gjenoppretting etter en kikkoperasjon fra henen, henvises til hjemmesiden www.heupscopie.nl.

Risico er van en kijkoperatie van de heup.

Komplikasjoner er alltid en risiko ved hver operasjon. Naturligvis blir alle tiltakene truffet for a forhindre uonskede nevnteeffekter av en operasjon, men helt uendelig vil det aldri lykkes. Heldigvis er doren noye a arbeide og dor en okt kunnskap og kunde alvorlighetsgraden og frekvensen av komplikasjoner sterkt redusert.

Ogsa kijkoperatie van de heup kent enkele (zeldzame) risico’s. I tillegg til generelle risikoer, som er knyttet til hver behandling, er det noen risikoer som er spesifikt for denne behandlingen. Herunder finner du en oversikt over de viktigste risikoene.

Generelle risikoer.

Trombose Wondgenezingsstoornissen og nabloedingen Risikoer er av fordoving som hovedpine og sovnighet.

Spesifikke risikoer.

Infeksjon (inflammatorisk bakterier) av h len Skade av laboratoriet av kraakbeen i lopet av operasjonen Nynesviktene (nesten alltid forbigaende), det kan hende at det har v rt en kraftig reduksjon i folelsen av at det har v rt i kryss og av impotens. blodforziening av de heupkop slik at disse kan avsterven.

Alrijne en Rijnland Orthopaedie.

De vakgroep Rijnland Orthopaedie arbeider hovedsakelig i Alrijne Ziekenhuis og har for mange ar hatt de mest varierende ortopediske behandlinger av det stotte- og bewegingsapparatet. Den faggruppe profilerer seg tydelig i spesielle delomrader. Siden 2012 har de faggruppen laget en fordeling, hvor ortopediske surgeirer spesielt er rettet mot behandling av bare en eller flere deler (superspecialisering). Dette oker kunnskapen om det delomrade og dermed kvaliteten. Rijnland Orthopaedie er oppstatt ved starten av dette arhundre. Den verzorgingsomrade omfatter etter fusjonen (2016) regionens Rijnland og Dino- og Bollenstreek.

De tre lokaliteter fra Alrijne Ziekenhuis er lokalisert i Leiden, Leiderdorp og Alphen aan den Rijn.